FONDS DE PROTECTION DES DEPOTS ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS
FR
NL
EN

Disclaimer

De wet van 22 april 2016 tot omzetting van Richtlijn 2014/49/EU inzake depositogarantiestelsels en houdende diverse bepalingen heeft een einde gesteld aan de opdracht van het Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten (hierna het “Beschermingsfonds”) om de Belgische regeling voor depositobescherming in te stellen en te beheren. De depositobescherming wordt vanaf nu uitsluitend beheerd door het “Garantiefonds voor financiële diensten”. Het Beschermingsfonds blijft voorlopig nog de aangewezen instelling voor de vaststelling en het beheer van de beschermingsregeling voor de financiële instrumenten, zoals deze is opgelegd door de Richtlijn 97/9/EG inzake de beleggerscompensatiestelsels. Deze website bevat bijgevolg enkel nog informatie over de bescherming van de financiële instrumenten. Voor informatie over de depositobescherming wordt u verwezen naar uw financiële instelling en naar http://garantiefonds.belgium.be/nl (0257/478 40 - garantiefonds.thesaurie@minfin.fed.be).

Voor de bescherming van levensverzekeringscontracten van tak 21 alsook voor de bescherming van kapitaal van bepaalde erkende coöperatieve vennootschappen wordt u eveneens doorverwezen naar genoemd Garantiefonds.

Door deze site te bezoeken stemt u in met het ontvangen van cookies, zodat dit bericht niet meer verschijnt tijdens het navigeren op de pagina's van de site

Naar website